ASP.NET MVC - odkazy

Úvodní informace

Vývoj

Ostatní

 

SharePoint 2013 - Otevírání souboru v klientských aplikacích

Problém

Když kliknu na odkaz na soubor, pokusi se mi aplikace otevřít tento soubor v Office Web App, které ale nemám nainstalované.

Řešení 1 - pro celý web

Je potřeba aktivovota funkci kolekce webů Ve výchozím nastavení otevírat dokumenty v klientských aplikacích

CESTA: <server>/_layouts/15/ManageFeatures.aspx?Scope=Site

 

Řešení 2 - pro konkrétní knihovnu

Je potřeba nastavit Otevírání dokumentů v prohlížeči

CESTA: Knihovna > Nastavení > Upřesnit nastavení

CCS, HTML5, JavaScript atd.

SharePoint 2013 - zajímavé odkazy II.

 

 

SharePoint 2013 - Nastavení práv pomocí Designeru

Zadání

Potřebuji nastavit práva na položku pomocí Workflow definovaného v SharePoint Designeru.

Řešení

1) Založím Workflow v požadované listu
2) V SharePoint Designeru v editaci Workflow kliknu na ikonu Krok zosobnění.
3) Vyberu z menu Akce položku Nahradit oprávnění k položce seznamu
4) Provedu nastavení práv

Odkazy

http://www.sharepointbriefing.com/spcode/article.php/3911751/Implementing-ItemLevel-Security-in-SharePoint-2010-and-2007.htm

SharePoint - nasazení EventReceiveru do SubWebu

Zadání

Potřebuji nasadit EventReceiver na konkrétní vlastní list v podwebu.

Postup

1) Založím novou Features akci Add Faeture
Vytvoří se např. následující kód.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Elements xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/">
 <Receivers ListTemplateId="100">
  <Receiver>
   <Name>MujListReceiverItemAdded</Name>
   <Type>ItemAdded</Type>
   <Assembly>$SharePoint.Project.AssemblyFullName$</Assembly>
   <Class>MojeDLL.MujListReceiver</Class>
   <SequenceNumber>10000</SequenceNumber>
  </Receiver>
 </Receivers>
</Elements>

Po nasazení WSP balíčku se při aktivaci ER nastavaví na všechny vlastní listy.

2) Potřebuji ER nastavit na konkrétní list.

Provedu úprava souboru Element.XML

<Receivers ListUrl="Lists/MujList">

3) Konkrétní list není rootu webu, ale v podwebu

Při nasazování to hlásí chybu, že Feature nelze aktivovat, protože list není k dispozici.

4) Řešením je úprava konfigurace

Projekt > Vlastnosti > Site URL > http://mujweb/ zmenit na  http://mujweb/subweb

Features > MojeFeatura > Vlastnosti > Activate On Default = false

Odkazy

http://notuserfriendly.wordpress.com/2013/11/28/add-an-event-receiver-to-a-specific-list-instance/

SharePoint - Operation is not valid due ...

Problém

Nelze nasadit WSP balíček. Visual Studio hlásí chybu.

Error occurred in deployment step ‘Activate Features’: Operation is not valid due to the current state of the object.

Řešení

Jedno z možných řešení je killnout proces vssphost4.exe nebo vssphost5.exe (podle verze Visual Studia)

Odkazy

Ladění rozšíření pro nástroje služby SharePoint v aplikaci Visual Studio
http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/ee471440.aspx

Error occurred in deployment step ‘Activate Features’: Operation is not valid due to the current state of the object.
http://sharepointx-men.com/2010/07/07/error-occurred-in-deployment-step-activate-features-operation-is-not-valid-due-to-the-current-state-of-the-object/

Xbox 360 - hry ke stažení

Zde jsou klíče ke stažení oblíbených akčních titulů pro konzoli Xbox360.

 • sci-fi střílečka Hybrid
 • fantasy RPG Dust: An Elysian Tai
 • Orcs Must Die!

Odkaz

http://doupe.zive.cz/clanek/rozdavame-klice-k-oblibenym-peckam-z-xbox-live-arcade

SharePoint 2013 - Vkládání IFRAME do stránek

Požadavek

Uživatele potřebují vkládat do stránek IFRAME.

Řešení

 • Použít Content Editor WebPart
 • Nastavit Site Settings > Html Field Security - povolit domény

Odkazy

http://sharepointontop.blogspot.cz/2012/09/sharepoint-2013-using-iframe-in-content.html

SharePoint 2007 - problém s WSS

Problém

Mám vlastní webovou službu, která zapisuje do listu.  Vše proběhne v pořádku, až na poslední krok, kdy se ukládá položka. Vyskočí chyba Operation is not valid due to the current state of the object.

Řešení

Je potřeba vynulovat HttpContext, viz příklad.

SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(delegate()
{
  HttpContext.Current = null;
  using (SPSite site = new SPSite(targetWeb))
  {
    using (SPWeb web = site.OpenWeb())
    {
      SPList targetlist = web.Lists[targetList];
      foreach (ItemType item in import.item)
      {
  	    ...
      }
    }
  }
});

Odkazy
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/32869ac6-4f47-46b8-accf-f56966ac9581/operation-is-not-valid-due-to-the-current-state-of-the-object-at?forum=sharepointdevelopmentlegacy

O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn