SharePoint 2007/2010/2013 - nástroje I.

CAML.NET

Tvorba CAML dotazů. Určeno pro vývojáře.
http://camldotnet.codeplex.com/

Camlex.NET

Tvorba CAML dotazů. Určeno pro vývojáře.
http://camlex.codeplex.com/

SharePoint Dispose Checker Tool

Kontrola kódu. Určeno pro vývojáře,
http://archive.msdn.microsoft.com/SPDisposeCheck

SharePoint Event Receiver Manager (2007 & 2010)

Správa Event Receiverů
http://speventreceiverman.codeplex.com/

SharePoint Solution Installer

http://sharepointinstaller.codeplex.com/

SharePoint Learning Kit

Certifikované e-Learnig řešení.
http://slk.codeplex.com/

AutoSPInstaller

Automatická instalace pomoci PowerShellu.
http://autospinstaller.codeplex.com/

SharePoint log viewer

Prohlížení ULS logů.
http://splogviewer.codeplex.com/

SharePoint OCR image files indexing

IFilter pro SharePoint.
http://wssocr.codeplex.com/

SharePoint 2013 - nástroje I.

SharePoint Online for Office 365: Developer Guide

Příručka pro vývojáře.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17069

SharePoint Designer 2013

Správa prostředí MS SharePoint 2013.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35491

SharePoint 2010 - nástroje I.

Language Packs for SharePoint 2010

Jazykové lokalizace pro SharePoint 2010.
(Foundation) http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=4731
(Server) http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3411

CKS - Development Tools Edition

Rozšíření pro MS Visual Studio 2010.
(Foundation) http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/a346880f-2d29-47a6-84a2-f2d568dd6997
(Server) http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/ee876627-962c-4c35-a4a6-a4d89bfb61dc

Microsoft SharePoint Designer 2010

Administrace prostředí MS SharePoint 2010
(32-bit) http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=16573
(64-bit) http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=24309

SharePoint 2010 FBA Pack

Konfigurace Form Base Autentizace uživatelů.
http://sharepoint2010fba.codeplex.com/

SharePoint 2010 Reference: Software Development Kit

SKD pro vývoj pro SharePoint 2010.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=12323

SharePoint 2010 Service Manager

Správa Services pro SharePoint 2010.
http://sharepointserviceman.codeplex.com/

SharePoint Workspace 2010 SDK

SDK pro vývoj pro SharePoint Workspace 2010.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26642

PerformancePoint Services 2010: Save Analytic Report Sample

Zdrojové kódy příkladů pro PerformacePoint Services.
http://code.msdn.microsoft.com/PerformancePoint-2010-Save-321cb46f

SPDisposeCheck Static Code Analysis Ruleset for Visual Studio 2012

Analýza kodu. Určeno pro vývojáře
http://spdisposecheck2012.codeplex.com/

Building Windows Phone 7 applications with SharePoint 2010 Products and Unified Access Gateway

Tvorba Windowsc Phone 7 aplikací s produkty SharePoint 2010
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11238

PDF IRM Protector For SharePoint 2007 And 2010

Konverze PDF dokumentů.
http://pdfirmprotector.codeplex.com/

 

Aplikace pro vývojáře I:

Ajax Control Toolkit

http://www.asp.net/ajaxlibrary/

.NET Reflector 8

http://www.red-gate.com/products/dotnet-development/reflector/

JSbin.com

http://jsbin.com/

ILSpy

.NET Decompiler
http://ilspy.net/

SharePoint 2007 - nástroje I.

SharePoint Designer 2007

Správa prostřední MS SharePoint 2007 / Services 3.0
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21581

Visual Studio 2008 extensions for Windows SharePoint Services 3.0, v1.3 - Mar 2009 CTP

Rozšíření pro MS Visual Studio 2008.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=21082

Windows SharePoint Services 3.0 Tools: Visual Studio 2008 Extensions, Version 1.2

Rozšíření pro MS Visual Studio 2008.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=841

PDF IRM Protector For SharePoint 2007 And 2010

Konverze PDF dokumentů.
http://pdfirmprotector.codeplex.com/

PowerShell Extensions for SharePoint

SharePoint Alert Manager

Správa alertů
http://spalertmanager.codeplex.com/

Online nástroje I.

Windows PowerShell for SharePoint Command Builder

Online tvorba PowerShell příkazů, včetně referencí do návodů k příkazům.
Microsoft.com

Photoshop Online Tools

Online úprava fotografií.
Photoshop.com

PDF Converter

Převod souborů mezi formáty - PDF, Word, Excel, PowerPoint, obrázek.
FreePdfConvert.com

Browser Shots

Provede kontrolu zobrazování html stránky v předem definovaných prohlížečích a výsledek vrátí jako obrázky.
BrowserShots.org

Změna nastavení práv na položku v knihovně

Nejdříve načtu položku, kterou chci nastavovat. Např. následujícím způsobem.

SPListItem item = web.Lists["MojeKnihovna"].GetItemById(1);
SPFile nFile = item.File;


Zruším dědění práv.

nFile.Item.BreakRoleInheritance(true);


Smažu stávající práva.

SPRoleAssignmentCollection SPRoleAssColn = nFile.Item.RoleAssignments;
for (int i = SPRoleAssColn.Count - 1; i >= 0; i--)
{
 SPRoleAssColn.Remove(i);
}


Načtu typ role.

SPRoleDefinition role = nFile.Item.Web.Site.RootWeb.RoleDefinitions.GetByType(SPRoleType.Contributor);


Nastavím práva na skupinu.

SPGroup group = item.Web.SiteGroups[loginName];
SPRoleAssignment ra = new SPRoleAssignment((SPPrincipal)group);
ra.RoleDefinitionBindings.Add(role);
item.RoleAssignments.Add(ra);


Nastavím práva na osobu.

SPRoleAssignment ra = new SPRoleAssignment(loginName, null, null, null);
ra.RoleDefinitionBindings.Add(role);
item.RoleAssignments.Add(ra);

Jednoduchý URL rewriting

Jednoduchý způsob, jak používat přepisování URL, aniž by bylo cokoliv naprogramované. Stačí nastavit v souboru Web.config sekce urlMapping

<configuration>
 <system.web>
  <urlMappings enabled="true">
   <add url="~/Web/FirstArticle.aspx" mappedUrl="~/Web/Page.aspx?id=1" />
   <add url="~/Web/SecondArticle.aspx" mappedUrl="~/Web/Page.aspx?id=2" />
   <add url="~/Web/ThirdArticle.aspx" mappedUrl="~/Web/Page.aspx?id=3" />
  </urlMappings>
 </system.web>
</configuration>

Zápis do souboru

Pokud potřebuji provádět zápis do souboru, mohu využít následující kód.

try
{
 FileInfo f = new FileInfo(@"c:\soubor.log");
 
 using (StreamWriter sw = f.AppendText())
 {
  sw.WriteLine("{0} {1}", DateTime.Now.ToString(), "my text");
  sw.Close();
 }
}
catch (Exception ex)
{
 //handle error
}

Lze použít např. pro vlastní logování do souborů a nebo pro export dat.

Náhodný výběr

Pokud potřebují náhodně vybrat jeden řádek z tabulky, mohu použít následující SQL dotaz.

SELECT TOP 1 *, NEWID() AS xrand
FROM my_table
ORDER BY xrand

O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn