CCS, HTML5, JavaScript atd.

Skrýt pole "Poslední změny / Recent Changes"

CSS

<style type="text/css">
  .s4-recentchanges
  {
    display: none;
  }
</style>

jQuery

<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function () {    
    $(".s4-recentchanges").hide();  
  });
</script>

CSS Barvy

Seznam dostupných textových barev pro CSS.

aliceblue
(#F0F8FF)
antiquewhite
(#FAEBD7)
aqua
(#00FFFF)
aquamarine
(#7FFFD4)
azure
(#F0FFFF)
beige
(#F5F5DC)
bisque
(#FFE4C4)
black
(#000000)
blanchedalmond
(#FFEBCD)
blue
(#0000FF)
blueviolet
(#8A2BE2)
brown
(#A52A2A)
burlywood
(#DEB887)
cadetblue
(#5F9EA0)
chartreuse
(#7FFF00)
chocolate
(#D2691E)
coral
(#FF7F50)
cornflowerblue
(#6495ED)
cornsilk
(#FFF8DC)
crimson
(#DC143C)
cyan
(#00FFFF)
darkblue
(#00008B)
darkcyan
(#008B8B)
darkgoldenrod
(#B8860B)
darkgray
(#A9A9A9)
darkgreen
(#006400)
darkkhaki
(#BDB76B)
darkmagenta
(#8B008B)
darkolivegreen
(#556B2F)
darkorange
(#FF8C00)
darkorchid
(#9932CC)
darkred
(#8B0000)
darksalmon
(#E9967A)
darkseagreen
(#8FBC8B)
darkslateblue
(#483D8B)
darkslategray
(#2F4F4F)
darkturquoise
(#00CED1)
darkviolet
(#9400D3)
deeppink
(#FF1493)
deepskyblue
(#00BFFF)
dimgray
(#696969)
dodgerblue
(#1E90FF)
firebrick
(#B22222)
floralwhite
(#FFFAF0)
forestgreen
(#228B22)
fuchsia
(#FF00FF)
gainsboro
(#DCDCDC)
ghostwhite
(#F8F8FF)
gold
(#FFD700)
goldenrod
(#DAA520)
gray
(#808080)
green
(#008000)
greenyellow
(#ADFF2F)
honeydew
(#F0FFF0)
hotpink
(#FF69B4)
indianred
(#CD5C5C)
indigo
(#4B0082)
ivory
(#FFFFF0)
khaki
(#F0E68C)
lavender
(#E6E6FA)
lavenderblush
(#FFF0F5)
lawngreen
(#7CFC00)
lemonchiffon
(#FFFACD)
lightblue
(#ADD8E6)
lightcoral
(#F08080)
lightcyan
(#E0FFFF)
lightgoldenrodyellow
(#FAFAD2)
lightgreen
(#90EE90)
lightgrey
(#D3D3D3)
lightpink
(#FFB6C1)
lightsalmon
(#FFA07A)
lightseagreen
(#20B2AA)
lightskyblue
(#87CEFA)
lightslategray
(#778899)
lightsteelblue
(#B0C4DE)
lightyellow
(#FFFFE0)
lime
(#00FF00)
limegreen
(#32CD32)
linen
(#FAF0E6)
magenta
(#FF00FF)
maroon
(#800000)
mediumaquamarine
(#66CDAA)
mediumblue
(#0000CD)
mediumorchid
(#BA55D3)
mediumpurple
(#9370DB)
mediumseagreen
(#3CB371)
mediumslateblue
(#7B68EE)
mediumspringgreen
(#00FA9A)
mediumturquoise
(#48D1CC)
mediumvioletred
(#C71585)
midnightblue
(#191970)
mintcream
(#F5FFFA)
mistyrose
(#FFE4E1)
moccasin
(#FFE4B5)
navajowhite
(#FFDEAD)
navy
(#000080)
oldlace
(#FDF5E6)
olive
(#808000)
olivedrab
(#6B8E23)
orange
(#FFA500)
orangered
(#FF4500)
orchid
(#DA70D6)
palegoldenrod
(#EEE8AA)
palegreen
(#98FB98)
paleturquoise
(#AFEEEE)
palevioletred
(#DB7093)
papayawhip
(#FFEFD5)
peachpuff
(#FFDAB9)
peru
(#CD853F)
pink
(#FFC0CB)
plum
(#DDA0DD)
powderblue
(#B0E0E6)
purple
(#800080)
red
(#FF0000)
rosybrown
(#BC8F8F)
royalblue
(#4169E1)
saddlebrown
(#8B4513)
salmon
(#FA8072)
sandybrown
(#F4A460)
seagreen
(#2E8B57)
seashell
(#FFF5EE)
sienna
(#A0522D)
silver
(#C0C0C0)
skyblue
(#87CEEB)
slateblue
(#6A5ACD)
slategray
(#708090)
snow
(#FFFAFA)
springgreen
(#00FF7F)
steelblue
(#4682B4)
tan
(#D2B48C)
teal
(#008080)
thistle
(#D8BFD8)
tomato
(#FF6347)
turquoise
(#40E0D0)
violet
(#EE82EE)
wheat
(#F5DEB3)
white
(#FFFFFF)
whitesmoke
(#F5F5F5)
yellow
(#FFFF00)
yellowgreen
(#9ACD32)

Systémové barvy pro CSS.

activeborder activecaption appworkspace background
buttonface buttonhighlight buttonshadow buttontext
captiontext graytext highlight highlighttext
inactiveborder inactivecaption inactivecaptiontext infobackground
infotext menu menutext scrollbar
threeddarkshadow threedface threedhighlight threedlightshadow
threedshadow window windowframe windowtext

O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn