HttpHandler pro SharePoint 2013

Zde je postup, jak vytvořit HttpHandler pro SharePoint 2010/2013.

Založit soubor AjaxHandler.cs

using System;
using System.Web;
using Microsoft.SharePoint;

namespace MyNamespace
{
  public class AjaxHandler : IHttpHandler
  {
    public bool IsReusable
    {
      get { return false; }
    }
     
    public void ProcessRequest(HttpContext context)
    {
      context.Response.ContentType = "text/plain";
      context.Response.CacheControl = "no-cache";
      context.Response.AddHeader("Pragma", "no-cache");
      context.Response.Expires = -1;
      context.Response.Write("Vysledek");
    }
  }
}

Založit soubor AjaxHandler.ashx do adresáře Assembly/Layouts/MojeReseni/

<%@ Assembly Name="Microsoft.SharePoint, Version=15.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" %>
<%@ Assembly Name="MyDLL, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=a8b85743f45aceb0" %>
<%@ WebHandler Language="C#" Class="MyNamespace.AjaxHandler" %>

Odkazy
Deploying an ASP.NET HttpHandler to SharePoint 2010

O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn