JavaScript II.

Zakázat pravé tlačítko myši

page.aspx

<body oncontextmenu="return false;" >
  ... 
</body> 

Otevřít nové okno tlačítkem

page.cs

Button1.Attributes.Add("onclick", "window.open('page2.aspx', '', 'fullscreen=yes')"); 

JavaScript I.

Tvorba alertů

page.cs

Button1.Attributes.Add("onclick", "alert('My message')");

Potvrzovací dialog

page.cs
Button1.Attributes.Add("onclick", "getMessage()") 
 
page.aspx
<script language=javascript>
  function getMessage() { 
    var ans = window.confirm('To continue.....?'); 
    if (ans==true) {  
      document.Write('Yes'); 
    } 
    else {  
      document.Write('No'); 
    }
  }
</script> 
 

Otevření nového okna tlačítkem

page.cs
Button1.Attributes["onClick"] = "window.open('url', 'name', 'properties')";

Formulář - Convert ASCII to Hexadecimal

ASCII textConvert text

Formulář - Convert Base64O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn