SharePoint Online - PowerShell

Scripty

Výpis všech dostupných příkazů.

Get-Command *-spo*

A zde je výsledek ...

Add-SPOUser
Connect-SPOService
ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage
Disconnect-SPOService
Get-SPOAppErrors
Get-SPOAppInfo
Get-SPODeletedSite
Get-SPOExternalUser
Get-SPOMigrationJobStatus
Get-SPOSite
Get-SPOSiteGroup
Get-SPOTenant
Get-SPOTenantLogEntry
Get-SPOTenantLogLastAvailableTimeInUtc
Get-SPOTenantSyncClientRestriction
Get-SPOUser
Get-SPOWebTemplate
New-SPOMigrationPackage
New-SPOSite
New-SPOSiteGroup
Remove-SPODeletedSite
Remove-SPOExternalUser
Remove-SPOMigrationJob
Remove-SPOSite
Remove-SPOSiteGroup
Remove-SPOTenantSyncClientRestriction
Remove-SPOUser
Repair-SPOSite
Request-SPOPersonalSite
Request-SPOUpgradeEvaluationSite
Restore-SPODeletedSite
Set-SPOMigrationPackageAzureSource
Set-SPOSite
Set-SPOSiteGroup
Set-SPOTenant
Set-SPOTenantSyncClientRestriction
Set-SPOUser
Submit-SPOMigrationJob
Test-SPOSite
Upgrade-SPOSite

Seznam lze najít také zde
https://technet.microsoft.com/en-us/library/fp161364.aspx

SharePoint 2013/Online - zajímavé odkazy III.

Nástroje

Migrační nástroje

Utility pro SharePoint Online

 Vývoj

Office 2013 / Sharepoint Online - odkazy

 Vývoj

 

O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn