Knihy zdarma

Online nástroje I.

Windows PowerShell for SharePoint Command Builder

Online tvorba PowerShell příkazů, včetně referencí do návodů k příkazům.
Microsoft.com

Photoshop Online Tools

Online úprava fotografií.
Photoshop.com

PDF Converter

Převod souborů mezi formáty - PDF, Word, Excel, PowerPoint, obrázek.
FreePdfConvert.com

Browser Shots

Provede kontrolu zobrazování html stránky v předem definovaných prohlížečích a výsledek vrátí jako obrázky.
BrowserShots.org

Seznam všech listů na webu pomocí PS

Pro výpis listů na webu lze použít následující PowerShell script.

param (
 [string]$url = "$(Read-Host 'url [e.g. http://moss]')"
)

function main() {
 [void][System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint")
 Display-SPList -url $url
}

function Get-SPSite([string]$url) {
 New-Object Microsoft.SharePoint.SPSite($url)
}

function Get-SPWeb([string]$url) {
 $SPSite = Get-SPSite $url
 return $SPSite.OpenWeb()
 $SPSite.Dispose()
}

function Display-SPList([string]$url) {
 $OpenWeb = Get-SPWeb $url
 $OpenWeb.Lists | Select Title,ID
 $OpenWeb.Dispose()
}

main

Vlastní Error stránka

 1. Na MOSS serveru je potřeba vytvořit kopii ze souboru
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\TEMPLATE\LAYOUTS\LCID\
  
  a pojmenovat ji např. "my404.html"
  LCID: 1033 - en, 1029 cz ...
 2. Soubor "my404.html" upravit do potřebného designu.
 3. Použít jednu z následujícu akcí pro nasazení:
 • Create a Console Application, insert the following code into it and run.
  System.Uri webApplicationUri = new Uri("http://myserver/");
  SPWebApplication webApplication = SPWebApplication.Lookup(webApplicationUri);
  webApplication.FileNotFoundPage = "my404.html"; 
  webApplication.Update();
 • V PowerShellu lze spustit následující script.
  PS: [System.Reflection.Assembly]::Load("Microsoft.SharePoint, Version=12.0.0.0, Culture=neutral,PublicKeyToken=71e9bce111e9429c")
  PS: $webapp = [Microsoft.SharePoint.Administration.SPWebApplication]::Lookup("http://myserver/")
  PS: $webapp.FileNotFoundPage = "my404.html"
  PS: $webapp.Update()

Zdroj informací:

http://support.microsoft.com/
http://blogs.msdn.com/jingmeili/
http://www.wssdemo.com/

Seznam fieldů v listu pomocí PS

Pro výpis fieldů v listu lze použít následující PowerShell script.

param (
 [string]$url = "$(Read-Host 'url [e.g. http://moss]')",
 [string]$List = "$(Read-Host 'List Name [e.g. Announcements]')"
)

function main() {
 [void][System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint")
 Display-SPListField -url $url -List $List
}

function Get-SPSite([string]$url) {
 New-Object Microsoft.SharePoint.SPSite($url)
}

function Get-SPWeb([string]$url) {
 $SPSite = Get-SPSite $url
 return $SPSite.OpenWeb()
 $SPSite.Dispose()
}

function Display-SPListField([string]$url, [string]$List) {
 $OpenWeb = Get-SPWeb $url
 $OpenWeb.Lists[$List].Fields | Select Title,InternalName,Type
 $OpenWeb.Dispose()
}
main

O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn