Náhodný výběr

Pokud potřebují náhodně vybrat jeden řádek z tabulky, mohu použít následující SQL dotaz.

SELECT TOP 1 *, NEWID() AS xrand
FROM my_table
ORDER BY xrand

Znaková sada databáze

SELECT SERVERPROPERTY('COLLATION')

Změna vlastníka databáze

EXEC dbo.sp_changedbowner @loginame = N'anOwner', @map = false

O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn