SharePoint 2013 - Otevírání souboru v klientských aplikacích

Problém

Když kliknu na odkaz na soubor, pokusi se mi aplikace otevřít tento soubor v Office Web App, které ale nemám nainstalované.

Řešení 1 - pro celý web

Je potřeba aktivovota funkci kolekce webů Ve výchozím nastavení otevírat dokumenty v klientských aplikacích

CESTA: <server>/_layouts/15/ManageFeatures.aspx?Scope=Site

 

Řešení 2 - pro konkrétní knihovnu

Je potřeba nastavit Otevírání dokumentů v prohlížeči

CESTA: Knihovna > Nastavení > Upřesnit nastavení

SharePoint 2013 - zajímavé odkazy II.

 

 

SharePoint 2013 - Nastavení práv pomocí Designeru

Zadání

Potřebuji nastavit práva na položku pomocí Workflow definovaného v SharePoint Designeru.

Řešení

1) Založím Workflow v požadované listu
2) V SharePoint Designeru v editaci Workflow kliknu na ikonu Krok zosobnění.
3) Vyberu z menu Akce položku Nahradit oprávnění k položce seznamu
4) Provedu nastavení práv

Odkazy

http://www.sharepointbriefing.com/spcode/article.php/3911751/Implementing-ItemLevel-Security-in-SharePoint-2010-and-2007.htm

SharePoint - Operation is not valid due ...

Problém

Nelze nasadit WSP balíček. Visual Studio hlásí chybu.

Error occurred in deployment step ‘Activate Features’: Operation is not valid due to the current state of the object.

Řešení

Jedno z možných řešení je killnout proces vssphost4.exe nebo vssphost5.exe (podle verze Visual Studia)

Odkazy

Ladění rozšíření pro nástroje služby SharePoint v aplikaci Visual Studio
http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/ee471440.aspx

Error occurred in deployment step ‘Activate Features’: Operation is not valid due to the current state of the object.
http://sharepointx-men.com/2010/07/07/error-occurred-in-deployment-step-activate-features-operation-is-not-valid-due-to-the-current-state-of-the-object/

SharePoint 2013 - Vkládání IFRAME do stránek

Požadavek

Uživatele potřebují vkládat do stránek IFRAME.

Řešení

 • Použít Content Editor WebPart
 • Nastavit Site Settings > Html Field Security - povolit domény

Odkazy

http://sharepointontop.blogspot.cz/2012/09/sharepoint-2013-using-iframe-in-content.html

SharePoint - webová služba

Zadání

Potřebuji do SharePoint projektu integrovat vlastní webovou službu.

Řešení

V následujícíh článcích je způsob, jak se to dá udělat.

Sharepoint 2013 - zajímavé odkazy

SharePoint - Delegate Control

Zadáni

Potřebuji vložit do SharePoint 2010/2013 master page stránky kus kódu.

Řešení

Lze to provést pomocí vytvořeného prvku typu delegate control.

Postup

 1. Založim Empty Element
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <Elements xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/">
   <Control Id="mujRegisterControl" Sequence="1000" ControlSrc="~/_controltemplates/RegisterUser.ascx" />
  </Elements>
 2. Založím Visual Webpart - RegisterUser.ascx
  <div id="RegisterUserDiv" runat="server">
   <a href="#">Testovací Delegate Control</a>
  </div>
 3. Upravím master page pomocí SharePoint Designeru (vložim kód)
  <SharePoint:DelegateControl ControlId="mujRegisterControl" AllowMultipleControls="true" runat="server"></SharePoint:DelegateControl>

Zdroj

http://mihirsharepoint.wordpress.com/2012/11/15/create-delegate-control-in-sharepoint/
http://www.codeproject.com/Articles/569897/UsingplusDelegateplusControlplusinplusSharepoint
http://www.learningsharepoint.com/2013/02/10/addremove-links-in-top-suitebar-skydrivesitesnewsfeed-in-sharepoint-2013/

DispForm.aspx - špatný formát data

Problém

Mám vlastní (upravenou pomocí SharePoint Designeru) stránku DispForm.aspx pro zobrazování položek nad listem.
Pokud list obsahuje datum, na stránce se mi zobrazí datum např. 2012-04-11T11:30:00Z

Řešení

Nahradit následující kód

...
<xsl:value-of select="@mojeDatum" />
...

novým kódem.

...
<xsl:value-of select="ddwrt:FormatDateTime(string(@mojeDatum) ,1033 ,'d.M.yyyy')" />
...

Odkazy

http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/1d1f9ad4-0643-430b-a042-7745cc4509cc/date-and-time-fields-wrong-format-on-custom-dispformaspx

SharePoint 2013 - Přihlásit jako jiný uživatel

Zadání

Pro testování se potřebuji občas přihlásit jako jiný uživatel. Ve verzi SharePoint 2010 tato funkce byla dostupná automaticky, ale ve verzi SharePoint 2013 chybí.

Řešení

Tuto funkcionalitu lze jednoduše dodělat.

Postup je např. zde http://community.bamboosolutions.com/blogs/sharepoint-2013/archive/2012/11/07/how-to-show-sign-in-as-different-user-menu-item-in-sharepoint-2013.aspx

O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn