SharePoint 2013/Online - zajímavé odkazy III.

Nástroje

Migrační nástroje

Utility pro SharePoint Online

 Vývoj

SharePoint - celá cesta k dokumentu

Problém

Potřebuji v kódu pracovat s celou cestou k dokumentu v knihovně dokumentů.

Řešení

spListItem["EncodedAbsUrl"] 

SharePoint 2013 - odkazy

SharePoint - Operation is not valid due ...

Problém

Nelze nasadit WSP balíček. Visual Studio hlásí chybu.

Error occurred in deployment step ‘Activate Features’: Operation is not valid due to the current state of the object.

Řešení

Jedno z možných řešení je killnout proces vssphost4.exe nebo vssphost5.exe (podle verze Visual Studia)

Odkazy

Ladění rozšíření pro nástroje služby SharePoint v aplikaci Visual Studio
http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/ee471440.aspx

Error occurred in deployment step ‘Activate Features’: Operation is not valid due to the current state of the object.
http://sharepointx-men.com/2010/07/07/error-occurred-in-deployment-step-activate-features-operation-is-not-valid-due-to-the-current-state-of-the-object/

SharePoint - webová služba

Zadání

Potřebuji do SharePoint projektu integrovat vlastní webovou službu.

Řešení

V následujícíh článcích je způsob, jak se to dá udělat.

SharePoint - Delegate Control

Zadáni

Potřebuji vložit do SharePoint 2010/2013 master page stránky kus kódu.

Řešení

Lze to provést pomocí vytvořeného prvku typu delegate control.

Postup

 1. Založim Empty Element
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <Elements xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/">
   <Control Id="mujRegisterControl" Sequence="1000" ControlSrc="~/_controltemplates/RegisterUser.ascx" />
  </Elements>
 2. Založím Visual Webpart - RegisterUser.ascx
  <div id="RegisterUserDiv" runat="server">
   <a href="#">Testovací Delegate Control</a>
  </div>
 3. Upravím master page pomocí SharePoint Designeru (vložim kód)
  <SharePoint:DelegateControl ControlId="mujRegisterControl" AllowMultipleControls="true" runat="server"></SharePoint:DelegateControl>

Zdroj

http://mihirsharepoint.wordpress.com/2012/11/15/create-delegate-control-in-sharepoint/
http://www.codeproject.com/Articles/569897/UsingplusDelegateplusControlplusinplusSharepoint
http://www.learningsharepoint.com/2013/02/10/addremove-links-in-top-suitebar-skydrivesitesnewsfeed-in-sharepoint-2013/

SharePoint podpora přímo do Microsoftu

Řešení problémů a rady přímo z Microsoftu.
Top Support Solutions for Microsoft SharePoint Server

HttpHandler - chyba 417

Problém
Po nasazení HttpHandleru se v aplikaci objevila chyba:

The request failed with HTTP status 417: Expectation failed.

Řešení
Upravit Web.Config

<system.net>
 <settings>
 <servicePointManager expect100Continue="false" />
 </settings>
</system.net>

Přidat do kódu:

System.Net.ServicePointManager.Expect100Continue = false;

Odkazy
CodeProject.com: The request failed with HTTP status 417: Expectation failed
MSDN.com: ServicePointManager.Expect100Continue Property

HttpHandler pro SharePoint 2013

Zde je postup, jak vytvořit HttpHandler pro SharePoint 2010/2013.

Založit soubor AjaxHandler.cs

using System;
using System.Web;
using Microsoft.SharePoint;

namespace MyNamespace
{
  public class AjaxHandler : IHttpHandler
  {
    public bool IsReusable
    {
      get { return false; }
    }
     
    public void ProcessRequest(HttpContext context)
    {
      context.Response.ContentType = "text/plain";
      context.Response.CacheControl = "no-cache";
      context.Response.AddHeader("Pragma", "no-cache");
      context.Response.Expires = -1;
      context.Response.Write("Vysledek");
    }
  }
}

Založit soubor AjaxHandler.ashx do adresáře Assembly/Layouts/MojeReseni/

<%@ Assembly Name="Microsoft.SharePoint, Version=15.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" %>
<%@ Assembly Name="MyDLL, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=a8b85743f45aceb0" %>
<%@ WebHandler Language="C#" Class="MyNamespace.AjaxHandler" %>

Odkazy
Deploying an ASP.NET HttpHandler to SharePoint 2010

SharePoint 2010 - nástroje II.

SharePoint 2010 FBA Pack

Projekt, který obsahuje následující webparty a stránky:

 • Membership Request Web Part
 • Change Password Web Part
 • Password Recovery Web Part
 • Change Password Page
 • User Management
 • Role Management
 • Membership Review
 • FBA Pack Configuration

http://sharepoint2010fba.codeplex.com/

Free SharePoint 2010 Theme

GreenShade
http://www.topsharepoint.com/greenshade-free-sharepoint-2010-theme

Tendance
http://www.topsharepoint.com/tendance-free-sharepoint-2010-theme

Synesthesia
http://www.topsharepoint.com/synesthesia-%e2%80%93-free-sharepoint-2010-theme

Starter Master Pages for SharePoint

http://startermasterpages.codeplex.com/

Microsoft SharePoint 2010 Administration Toolkit v2.0

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20022

Squadron for SharePoint 2010

http://www.sharepointcto.com/Squadron/

O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn