SharePoint 2013 - Nastavení práv pomocí Designeru

Zadání

Potřebuji nastavit práva na položku pomocí Workflow definovaného v SharePoint Designeru.

Řešení

1) Založím Workflow v požadované listu
2) V SharePoint Designeru v editaci Workflow kliknu na ikonu Krok zosobnění.
3) Vyberu z menu Akce položku Nahradit oprávnění k položce seznamu
4) Provedu nastavení práv

Odkazy

http://www.sharepointbriefing.com/spcode/article.php/3911751/Implementing-ItemLevel-Security-in-SharePoint-2010-and-2007.htm

SharePoint - Delegate Control

Zadáni

Potřebuji vložit do SharePoint 2010/2013 master page stránky kus kódu.

Řešení

Lze to provést pomocí vytvořeného prvku typu delegate control.

Postup

 1. Založim Empty Element
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <Elements xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/">
   <Control Id="mujRegisterControl" Sequence="1000" ControlSrc="~/_controltemplates/RegisterUser.ascx" />
  </Elements>
 2. Založím Visual Webpart - RegisterUser.ascx
  <div id="RegisterUserDiv" runat="server">
   <a href="#">Testovací Delegate Control</a>
  </div>
 3. Upravím master page pomocí SharePoint Designeru (vložim kód)
  <SharePoint:DelegateControl ControlId="mujRegisterControl" AllowMultipleControls="true" runat="server"></SharePoint:DelegateControl>

Zdroj

http://mihirsharepoint.wordpress.com/2012/11/15/create-delegate-control-in-sharepoint/
http://www.codeproject.com/Articles/569897/UsingplusDelegateplusControlplusinplusSharepoint
http://www.learningsharepoint.com/2013/02/10/addremove-links-in-top-suitebar-skydrivesitesnewsfeed-in-sharepoint-2013/

DispForm.aspx - špatný formát data

Problém

Mám vlastní (upravenou pomocí SharePoint Designeru) stránku DispForm.aspx pro zobrazování položek nad listem.
Pokud list obsahuje datum, na stránce se mi zobrazí datum např. 2012-04-11T11:30:00Z

Řešení

Nahradit následující kód

...
<xsl:value-of select="@mojeDatum" />
...

novým kódem.

...
<xsl:value-of select="ddwrt:FormatDateTime(string(@mojeDatum) ,1033 ,'d.M.yyyy')" />
...

Odkazy

http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/1d1f9ad4-0643-430b-a042-7745cc4509cc/date-and-time-fields-wrong-format-on-custom-dispformaspx

SharePoint 2010 - nástroje II.

SharePoint 2010 FBA Pack

Projekt, který obsahuje následující webparty a stránky:

 • Membership Request Web Part
 • Change Password Web Part
 • Password Recovery Web Part
 • Change Password Page
 • User Management
 • Role Management
 • Membership Review
 • FBA Pack Configuration

http://sharepoint2010fba.codeplex.com/

Free SharePoint 2010 Theme

GreenShade
http://www.topsharepoint.com/greenshade-free-sharepoint-2010-theme

Tendance
http://www.topsharepoint.com/tendance-free-sharepoint-2010-theme

Synesthesia
http://www.topsharepoint.com/synesthesia-%e2%80%93-free-sharepoint-2010-theme

Starter Master Pages for SharePoint

http://startermasterpages.codeplex.com/

Microsoft SharePoint 2010 Administration Toolkit v2.0

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20022

Squadron for SharePoint 2010

http://www.sharepointcto.com/Squadron/

SharePoint 2013 - nástroje I.

SharePoint Online for Office 365: Developer Guide

Příručka pro vývojáře.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17069

SharePoint Designer 2013

Správa prostředí MS SharePoint 2013.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35491

SharePoint 2010 - nástroje I.

Language Packs for SharePoint 2010

Jazykové lokalizace pro SharePoint 2010.
(Foundation) http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=4731
(Server) http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3411

CKS - Development Tools Edition

Rozšíření pro MS Visual Studio 2010.
(Foundation) http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/a346880f-2d29-47a6-84a2-f2d568dd6997
(Server) http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/ee876627-962c-4c35-a4a6-a4d89bfb61dc

Microsoft SharePoint Designer 2010

Administrace prostředí MS SharePoint 2010
(32-bit) http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=16573
(64-bit) http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=24309

SharePoint 2010 FBA Pack

Konfigurace Form Base Autentizace uživatelů.
http://sharepoint2010fba.codeplex.com/

SharePoint 2010 Reference: Software Development Kit

SKD pro vývoj pro SharePoint 2010.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=12323

SharePoint 2010 Service Manager

Správa Services pro SharePoint 2010.
http://sharepointserviceman.codeplex.com/

SharePoint Workspace 2010 SDK

SDK pro vývoj pro SharePoint Workspace 2010.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26642

PerformancePoint Services 2010: Save Analytic Report Sample

Zdrojové kódy příkladů pro PerformacePoint Services.
http://code.msdn.microsoft.com/PerformancePoint-2010-Save-321cb46f

SPDisposeCheck Static Code Analysis Ruleset for Visual Studio 2012

Analýza kodu. Určeno pro vývojáře
http://spdisposecheck2012.codeplex.com/

Building Windows Phone 7 applications with SharePoint 2010 Products and Unified Access Gateway

Tvorba Windowsc Phone 7 aplikací s produkty SharePoint 2010
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11238

PDF IRM Protector For SharePoint 2007 And 2010

Konverze PDF dokumentů.
http://pdfirmprotector.codeplex.com/

 

SharePoint 2007 - nástroje I.

SharePoint Designer 2007

Správa prostřední MS SharePoint 2007 / Services 3.0
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21581

Visual Studio 2008 extensions for Windows SharePoint Services 3.0, v1.3 - Mar 2009 CTP

Rozšíření pro MS Visual Studio 2008.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=21082

Windows SharePoint Services 3.0 Tools: Visual Studio 2008 Extensions, Version 1.2

Rozšíření pro MS Visual Studio 2008.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=841

PDF IRM Protector For SharePoint 2007 And 2010

Konverze PDF dokumentů.
http://pdfirmprotector.codeplex.com/

PowerShell Extensions for SharePoint

SharePoint Alert Manager

Správa alertů
http://spalertmanager.codeplex.com/

Zástupné znaky pro vlastní akce

Pokud potřebuji definovat přes SharePoint Designer nejaké kontextové akce, mohu do akcí doplnit následující zástupné znaky, do kterých SharePoint následně dynamicky doplní hodnoty.

ZnakyVýstup
~site/ SPContext.Current.Web.ServerRelativeUrl
~sitecollection/ SPContext.Current.Site.ServerRelativeUrl
{ItemId} item.ID.ToString()
{ItemUrl} item.Url
{SiteUrl} web.Url
{ListId} list.ID.ToString("B")
{RecurrenceId} item.RecurrenceID

O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn