Visual Studio 2015 - Nelze otevřít cshtml soubory

Problém

Po nainstalování Visual Studio 2015, při otevření MVC projektu, nelze editovat cshtml soubory. Vyskočí chybová hlaška The system cannot find the path specified.

Řešení

Je potřeba resetovat pár aplikačních nastavení.

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\devenv.exe /resetuserdata
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\devenv.exe /resetsettings 

Odkazy

SharePoint 2013 - chyba při nasazování

Problém

Ve Visual Studiu se při deploy projektu do SharePointu zobrazí následující chyba.

Error occurred in deployment step 'Recycle IIS Application Pool': The local SharePoint server is not available. Check that the server is running and connected to the SharePoint farm.

Řešení

Nastavit aktuálního uživatele jako db_owner pro 3 databáze.

  • SharePoint_Config
  • SharePoint_Admin_[GUID]
  • Content DB

Odkazy

SharePoint - celá cesta k dokumentu

Problém

Potřebuji v kódu pracovat s celou cestou k dokumentu v knihovně dokumentů.

Řešení

spListItem["EncodedAbsUrl"] 

SharePoint 2007/2010/2013 - nástroje I.

CAML.NET

Tvorba CAML dotazů. Určeno pro vývojáře.
http://camldotnet.codeplex.com/

Camlex.NET

Tvorba CAML dotazů. Určeno pro vývojáře.
http://camlex.codeplex.com/

SharePoint Dispose Checker Tool

Kontrola kódu. Určeno pro vývojáře,
http://archive.msdn.microsoft.com/SPDisposeCheck

SharePoint Event Receiver Manager (2007 & 2010)

Správa Event Receiverů
http://speventreceiverman.codeplex.com/

SharePoint Solution Installer

http://sharepointinstaller.codeplex.com/

SharePoint Learning Kit

Certifikované e-Learnig řešení.
http://slk.codeplex.com/

AutoSPInstaller

Automatická instalace pomoci PowerShellu.
http://autospinstaller.codeplex.com/

SharePoint log viewer

Prohlížení ULS logů.
http://splogviewer.codeplex.com/

SharePoint OCR image files indexing

IFilter pro SharePoint.
http://wssocr.codeplex.com/

SharePoint 2010 - nástroje I.

Language Packs for SharePoint 2010

Jazykové lokalizace pro SharePoint 2010.
(Foundation) http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=4731
(Server) http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3411

CKS - Development Tools Edition

Rozšíření pro MS Visual Studio 2010.
(Foundation) http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/a346880f-2d29-47a6-84a2-f2d568dd6997
(Server) http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/ee876627-962c-4c35-a4a6-a4d89bfb61dc

Microsoft SharePoint Designer 2010

Administrace prostředí MS SharePoint 2010
(32-bit) http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=16573
(64-bit) http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=24309

SharePoint 2010 FBA Pack

Konfigurace Form Base Autentizace uživatelů.
http://sharepoint2010fba.codeplex.com/

SharePoint 2010 Reference: Software Development Kit

SKD pro vývoj pro SharePoint 2010.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=12323

SharePoint 2010 Service Manager

Správa Services pro SharePoint 2010.
http://sharepointserviceman.codeplex.com/

SharePoint Workspace 2010 SDK

SDK pro vývoj pro SharePoint Workspace 2010.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26642

PerformancePoint Services 2010: Save Analytic Report Sample

Zdrojové kódy příkladů pro PerformacePoint Services.
http://code.msdn.microsoft.com/PerformancePoint-2010-Save-321cb46f

SPDisposeCheck Static Code Analysis Ruleset for Visual Studio 2012

Analýza kodu. Určeno pro vývojáře
http://spdisposecheck2012.codeplex.com/

Building Windows Phone 7 applications with SharePoint 2010 Products and Unified Access Gateway

Tvorba Windowsc Phone 7 aplikací s produkty SharePoint 2010
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11238

PDF IRM Protector For SharePoint 2007 And 2010

Konverze PDF dokumentů.
http://pdfirmprotector.codeplex.com/

 

VS 2012 - Extension Manager Error 417

Visual Studion 2012 - Extension Manager hlásí nedostupnou službu, chyba č. 417.

Je potřeba otevřít devenv.exe.config soubor z následující cesty:

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\devenv.exe.config

A upravit konfiguraci.

<configuration>
 <system.net>
    <settings>
     <servicepointmanager expect100continue="false">
    </servicepointmanager></settings>
 </system.net>
</configuration>

Více informací:
Extension Manager attempts to use 100 (Continue) header by default

O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn