SharePoint 2013 - Import do Visual Studio

Požadavek

Potřebuji dostat nově založené fieldy, contenty typy a listy do wsp balíčku.

Řešení

Lze to provést pomocí Visual Studia, kde si založím projekt typu "SharePoint 2013 - Import Solution Package" a naimportuji vybrané položky.

Postup

1) Uložit web jako šablonu. Postup je zde

Problémy, které se mi vyskytly
 • Chybí odkaz "Save Site as Template"
  Řešení je zde
 • Při vytváření šablony nastal problém se seznamem "NintexWorkflowHistory" a tvorba skončila chybou.
  Problém býl způsoben počtem položek v seznamu.
  Řešením bylo snížení (smazáni) počtu položek a opětovné spustěná akce

2) Šablonu mám vyexportovanou a nyní potřebuji provést import do Visual Studia. Postup, jak to udělat, je zde.

Odkazy

SharePoint 2013 - Změna načítání WebPartu podle skupiny uživatelů

Problém

Na stránce mám seznam položek ve WebPart. Na všechny mám právo pro čtení, ale chci načítat poze položky pro skupiny, kterých jsem členem.

Řešení

 • Otevřít pomocí SharePoint Designeru stránku, na které se nachází požadovaný WebPart
 • Najít a upravit vygenerovaný kód, který se nachází v podmínce <where>, např.
  <Or>
   <Membership Type="CurrentUserGroups">
    <FieldRef Name="AssignedTo"/>
   </Membership>
   <Eq>
    <FieldRef Name="AssignedTo"/>
    <Value Type="Integer">
     <UserID/>
    </Value>
   </Eq>
  </Or>

Odkazy

http://www.ericgregorich.com/blog/2014/3/25/filter-sharepoint-task-list-view-to-show-tasks-assigned-to-groups-i-am-in

Visual Studio 2015 - Nelze otevřít cshtml soubory

Problém

Po nainstalování Visual Studio 2015, při otevření MVC projektu, nelze editovat cshtml soubory. Vyskočí chybová hlaška The system cannot find the path specified.

Řešení

Je potřeba resetovat pár aplikačních nastavení.

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\devenv.exe /resetuserdata
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\devenv.exe /resetsettings 

Odkazy

SharePoint 2013 - chyba při nasazování

Problém

Ve Visual Studiu se při deploy projektu do SharePointu zobrazí následující chyba.

Error occurred in deployment step 'Recycle IIS Application Pool': The local SharePoint server is not available. Check that the server is running and connected to the SharePoint farm.

Řešení

Nastavit aktuálního uživatele jako db_owner pro 3 databáze.

 • SharePoint_Config
 • SharePoint_Admin_[GUID]
 • Content DB

Odkazy

SharePoint Online - JavaScript

Problém

Potřebuji do SharePoint Online vložit vlastní jQuery/JavaScript script.

Řešení

 1. Nainstalovat PnP PowerShell Cmdlets for SharePoint Online
 2. Spustit PowerShell konzoli
 3. Spojit se SharePoint tenantem
  Connect-SPOnline https://tenant.sharepoint.com/sites/portal
 4. Připojit JavaScriptový soubor
  Add-SPOJavaScriptLink -Name JQuery -Url https://code.jquery.com/jquery.min.js
  Add-SPOJavaScriptLink -Name MyJS -Url https://tenant.sharepoint.com/sites/portal/muj-soubor.js
 5. Vložit JavaScript přímo do stránky
  Add-SPOJavaScriptBlock -Name MyScript -Script "alert('AHOJ');"

Poznámky

 • Pro vkládání je potřeba mít dostatečná práva
 • Vložený javascriptový kód vložený do stránky nelze jednoduše příkazem odstranit, ale je potřeba jej přepsat

Odkazy

SharePoint 2013/Online/2016 - zajímavé odkazy IV.

SharePoint 2013 - Audit logování

Problém

Potřebuji nastavit auditování na SharePointu.

Řešení

Nastavení

Akce webu >> Nastavení webu >> Site collection audit settings

Čtení dat

Akce webu >> Nastavení webu >> Audit log reports

 

Po zvolení typu sestavy a potřebých filtrací ze vygeneruje XLSX dokument s logy. V souboru lze dále s těmito daty pracovat.

 

Odkazy

Poznámka

Microsoft nějak zapoměl přeložit stránky k auditu. Proto jsou zde obrázky z anglicke verze a nikoliv české.

SharePoint 2013 - vypnutí mobilního zobrazení

Problém

Je potřeba vypnout mobilní zobrazení v prohlížečích, ale zachovat webové zobrazení.

Řešení

Akce webu >> Nastavení webu >> Funkce webu >> Deaktivovat Zobrazení v mobilním prohlížeči

Odkazy

JavaScript - Čtení parametrů z url adresy

function getQueryVariable(variable)
{
    var query = window.location.search.substring(1);
    var vars = query.split("&");
    for (var i=0;i<vars.length;i++) {
        var pair = vars[i].split("=");
        if(pair[0] == variable){return pair[1];}
    }
    return(false);
}

Příklad volání

http://www.example.com/index.php?id=1&image=awesome.jpg

getQueryVariable("id") - vrátí "1".
getQueryVariable("image") - vrátí "awesome.jpg".

SharePoint Online - PowerShell

Scripty

Výpis všech dostupných příkazů.

Get-Command *-spo*

A zde je výsledek ...

Add-SPOUser
Connect-SPOService
ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage
Disconnect-SPOService
Get-SPOAppErrors
Get-SPOAppInfo
Get-SPODeletedSite
Get-SPOExternalUser
Get-SPOMigrationJobStatus
Get-SPOSite
Get-SPOSiteGroup
Get-SPOTenant
Get-SPOTenantLogEntry
Get-SPOTenantLogLastAvailableTimeInUtc
Get-SPOTenantSyncClientRestriction
Get-SPOUser
Get-SPOWebTemplate
New-SPOMigrationPackage
New-SPOSite
New-SPOSiteGroup
Remove-SPODeletedSite
Remove-SPOExternalUser
Remove-SPOMigrationJob
Remove-SPOSite
Remove-SPOSiteGroup
Remove-SPOTenantSyncClientRestriction
Remove-SPOUser
Repair-SPOSite
Request-SPOPersonalSite
Request-SPOUpgradeEvaluationSite
Restore-SPODeletedSite
Set-SPOMigrationPackageAzureSource
Set-SPOSite
Set-SPOSiteGroup
Set-SPOTenant
Set-SPOTenantSyncClientRestriction
Set-SPOUser
Submit-SPOMigrationJob
Test-SPOSite
Upgrade-SPOSite

Seznam lze najít také zde
https://technet.microsoft.com/en-us/library/fp161364.aspx

O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn