JavaScript III.

Odesílání tlačítkem ENTER

Způsob odeslání formuláře tlačítkem "Enter" na klávesnici.Vše se musí udělat z JavaScriptu na straně klienta.

Button btn = new Button();
btn.Text = "Send";
 
TextBox txt = new TextBox();
txt.Attributes.Add("onkeydown", "if(event.keyCode==13) {document.getElementById('" + btn.UniqueID + "').click(); return false;}");

Detekce podpory JavaScriptu

Detekce z kódu, jestli prohlížeč podporuej JavaScript

if (Page.Request.Browser.JavaScript)
{
  ...
}
else
{
  ...
}
Comments are closed

O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn