VS 2012 - Extension Manager Error 417

Visual Studion 2012 - Extension Manager hlásí nedostupnou službu, chyba č. 417.

Je potřeba otevřít devenv.exe.config soubor z následující cesty:

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\devenv.exe.config

A upravit konfiguraci.

<configuration>
 <system.net>
    <settings>
     <servicepointmanager expect100continue="false">
    </servicepointmanager></settings>
 </system.net>
</configuration>

Více informací:
Extension Manager attempts to use 100 (Continue) header by default

Comments are closed

O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn