JavaScript - IV.

Automatický reload stránky

HTML Control

<asp:dropdownlist id="DropDownList1" runat="server" onchange="SetClientRefresh(this);"> 
   <asp:listitem value="1000">1 second</asp:listitem> 
   <asp:listitem value="2000">2 seconds</asp:listitem> 
   <asp:listitem value="3000">3 seconds</asp:listitem> 
</asp:dropdownlist> 

JavaScript

<script language='javascript'> 
var cTimeOut = null; 
function SetClientRefresh(sel) 
{ 
 var newRefresh = sel.options[sel.selectedIndex].value; 
 if (cTimeOut != null) 
 { 
  window.clearTimeout(cTimeOut); 
 } 
 cTimeOut = window.setTimeout("ReLoadPage()", newRefresh); 
} 
 
function ReLoadPage() 
{ 
 window.location.reload(); 
} 
</script> 
Comments are closed

O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn