Seznam fieldů v listu pomocí PS

Pro výpis fieldů v listu lze použít následující PowerShell script.

param (
 [string]$url = "$(Read-Host 'url [e.g. http://moss]')",
 [string]$List = "$(Read-Host 'List Name [e.g. Announcements]')"
)

function main() {
 [void][System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint")
 Display-SPListField -url $url -List $List
}

function Get-SPSite([string]$url) {
 New-Object Microsoft.SharePoint.SPSite($url)
}

function Get-SPWeb([string]$url) {
 $SPSite = Get-SPSite $url
 return $SPSite.OpenWeb()
 $SPSite.Dispose()
}

function Display-SPListField([string]$url, [string]$List) {
 $OpenWeb = Get-SPWeb $url
 $OpenWeb.Lists[$List].Fields | Select Title,InternalName,Type
 $OpenWeb.Dispose()
}
main
Comments are closed

O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn