Seznam všech listů na webu pomocí PS

Pro výpis listů na webu lze použít následující PowerShell script.

param (
 [string]$url = "$(Read-Host 'url [e.g. http://moss]')"
)

function main() {
  [void][System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint")
  Display-SPList -url $url
}

function Get-SPSite([string]$url) {
  New-Object Microsoft.SharePoint.SPSite($url)
}

function Get-SPWeb([string]$url) {
  $SPSite = Get-SPSite $url
  return $SPSite.OpenWeb()
  $SPSite.Dispose()
}

function Display-SPList([string]$url) {
  $OpenWeb = Get-SPWeb $url
  $OpenWeb.Lists | Select Title,ID
  $OpenWeb.Dispose()
}

main
Comments are closed

O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn