WebParts I.

.NET AND SHAREPOINT METEO COMPONENTS

Předpověd počasí
[FREE, SharePoint 2003, 2007]
http://meteo.codeplex.com/

Advanced WebParts

http://webparts.codeplex.com/

AJAX SharePoint List Rotator WebPart

http://www.sharepointsecurity.com/sharepoint/sharepoint-development/ajax-sharepoint-list-rotator-webpart/

Basic SharePoint List search / filter WebPart

http://splistfilter.codeplex.com/

Free Server Name WebPart Which WFE Is Servicing a SharePoint Request

http://www.sharepointsecurity.com/sharepoint/sharepoint-development/free-server-name-webpart-which-wfe-is-servicing-a-sharepoint-request/

RSS Reader Web Part

http://rssreaderwebpart.codeplex.com/

SharePoint 2010 EUPC beta

http://sourceforge.net/projects/sharepoint2010e/

SharePoint 2010 Google Maps V3 WebPart

http://spgooglemappart.codeplex.com/

Sharepoint Upload Document Web part

http://spupload.codeplex.com/

SharePoint Weather Web Part

http://weatherwebpart.codeplex.com/

SimpleSecurity SharePoint WebPart for Easing SharePoint Security

http://www.sharepointsecurity.com/sharepoint/sharepoint-security/simplesecurity-sharepoint-webpart-for-easing-sharepoint-security/

SPTU - SharePoint Tools and Utilities

http://sptu.codeplex.com/

Timer Web Part

http://timerwebpart.codeplex.com/

Secure SharePoint Silverlight Web Part - Silverlight Security & Auditing

http://securesilverlight.codeplex.com/

World Time

http://www.pentalogic.net/sharepoint-products/world-time

Comments are closed

O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn