Linq - stránkování

Problém

Potřebuji stránkovat data načtená z databáze.

Řešení

Je potřeba implementovat do Linq dotazu následující část kódu.

int pageNumber = 2 //číslo stránky
int pageSize = 100 //počet řádků na stránce

var custQuery =
  (from cust in db.Customers
    orderby cust.ContactName
    select cust)
  .Skip(pageNumber * pageSize).Take(pageSize );

Odkazy

 • Return Or Skip Elements in a Sequence
  https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb386988.aspx
Comments are closed

O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn