Microsoft Dynamics CRM - Součet hodnot

Problém

Potřebuji sečíst hodnoty nákladový položek "Entita Opportunity Product", field "new_externinaklady".

Řešení

Lze použít JavaScript.

function updateTotalAmount() {
  if(Xrm.Page.ui.getFormType()==2){
     setTimeout(SubGridLoadWait, 1000);
  }
}

function SubGridLoadWait()
{
  var totalExternalCosts = 0;

  var gridControl = document.getElementById('opportunityproductsGrid').control;
  var ids = gridControl.get_allRecordIds();

  for (i = 0; i < ids.length; i++) {
      var cellValueExternal = gridControl.getCellValue('new_externinaklady', ids[i]);
      var nExternal = parseFloat(getCellData(cellValueExternal));
      totalExternalCosts = totalExternalCosts + nExternal;
  }
  Xrm.Page.getAttribute('new_totalextcosts').setValue(totalExternalCosts);
} 

function getCellData(value)
{
  return value.toString().replace(' Kč', '').replace(' ', '').replace(/[^0-9-,]/g, '');
}

Odkazy

Comments are closed

O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn