SharePoint 2013 - Features bez Scope

Problém

Na SharePointu jsem nalezl Features, které neměly žádný Scope. Nešly odstranit, jelikož k nim chyběly soubory na disku. Občas generovaly neznámé chyby.

Příklad generované chyby

Failed on try1 to load XML document at path 'C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\Template\Features\MyProject.MyFeature\feature.xml': System.IO.DirectoryNotFoundException: Could not find a part of the path 'C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\Template\Features\MyProject.MyFeature\feature.xml'.
Failed on try2 to load XML document at path 'C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\Template\Features\MyProject.MyFeature\feature.xml': System.IO.DirectoryNotFoundException: Could not find a part of the path 'C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\Template\Features\MyProject.MyFeature\feature.xml'.
 

Řešení

Našel jsem nástroj, který tyto Features identifikuje, popř. s nimi může provést i deaktivace. Jmenuje se SharePoint Feature Administration and Clean Up Tool a je volně ke stažení na CodePlex.com

Dále jsem našel článek, který popisuje jak identifikovat a smazat tyto Features pomoci Power Shellu.

Výpis samostatných features

Get-SPFeature | ? { $_.Scope -eq $null }

Odstranění samostatných features

Get-SPFeature | ? { !$_.Scope } | % { $_.Delete() }

Odkazy

Comments are closed

O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn