ASP.NET - odeslání formáře klávesou Enter

Problém

Uživatel reklamuje, že nelze formulář odesílát tlačítkem Enter, ale pouze kliknutím na button.

Řešení

Dá se to řešit JavaScriptem, ale to nefunguje stejně ve všech prohlížečích. Zde je řešení, které se osvědčilo. Stačí formulářové prvky obalit prvkem Panel a nastavit atribut DefaultButton.

<asp:Panel ID="Panel1" runat="server" DefaultButton="btnSubmit">
  <div>
    <asp:TextBox ID="txtUserID" runat="server"/>
    <asp:TextBox ID="txtUserpwd" runat="server"/>
    <asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" OnClick="btnSubmit _Click" Text="Submit"/>
  </div>
</asp:Panel > 
Comments are closed

O blogu

Tento blog je místem, kde sdílím své zkušenosti, části zdrojových kódů, odkazy apod. Zdroje jsou zaměřeny převážně na problematiku portálového řešení SharePoint a vývoj webů v prostředí Microsoft. Mým cílem není úplně obsahnout konkrétní řešení, ale pouze tu část, kterou potřebuji. Pokud se problematika obsáhlejší, jsou pod článkem odkazy na související informace.

O autorovi

Oldřich Zátopek
Zabývám se vývojem webových aplikací internet/intranet na Microsoft technologiích. Hlavní specializace je SharePoint. LinkedIn